Fundusze Inwestycyjne


Chcesz ograniczyć ryzyko swojej inwestycji w długim okresie czasu i jednocześnie zachować szanse na godziwy zysk? Nie zwlekaj tylko już nadaj swojej inwestycji odpowiedni rozmach, skorzystaj z aktywnej kontroli ryzyka i oprzyj swoje plany na solidnych podstawach - tak, abyś mógł spełnić swoje marzenia: o własnych czterech ścianach, o podróży dookoła świata lub o wcześniejszej emeryturze... Twoja inwestycja powinna dopasowywać się do Ciebie, a nie odwrotnie. O realizację takich celów można zadbać już teraz …

Ideą inwestowania  jest zbudowanie indywidualnego planu inwestycyjno-oszczędnościowego, poprzez zaproponowanie rozwiązań finansowych dopasowanych do potrzeb każdego klienta i potencjału rynku kapitałowego. Dzięki wyselekcjonowanym funduszom masz szansę na osiągnięcie zysku w długim terminie. Dodatkowo polisa ubezpieczeniowa zapewnia  Ci odpowiedni poziom bezpieczeństwa.


Korzyści to:

  • elastyczność: w każdej chwili możliwe jest przystąpienie lub wystąpienie z programu,

  • dowolny wybór udziału procentowego: udział programu w portfelu klient ustala indywidualnie (od 10 do 100 %),

  • swoboda: dowolne łączenie z innymi funduszami i portfelami w ramach programu,

  • korzyści prawno-podatkowe wynikające z umowy ubezpieczenia oraz odroczony podatek od zysków kapitałowych.

W ramach programu możesz inwestować jednorazowo duże środki lub regularnie lokować mniejsze kwoty w ustalony przez siebie sposób."